Bli medlem

For mindre enn 30 øre per dag kan du som aktivt-/støttemedlem gi oss kr 100,- per år – dette går uavkortet til vårt arbeid for varig vern av maritime kulturminner.

Dersom som du ønsker å delta aktivt i ett maritimt miljø blir du én viktig ressurs for vårt arbeid, om det er én gang i året eller eller hyppigere du deltar.