Medlemsaktivitet ombord i Skudenes ledet av Magne Monsen nummer tre fra venstre. Foto: Lars Eigil Sørensen

Lars Eigil Sørensen rengjør på øvre dekk. Foto: Mats Mikkelsen

Reidulf Larsen til venstre og Rolf Samuelsen ser etter lekkasjer når det spyles på utsiden. Foto: Lars Eigil Sørensen

Reketråleren Toya fortøyd ved siden av Skudenes. Foto: Lars Eigil Sørensen

Toya kaster loss. Foto: Lars Eigil Sørensen